Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO
Header

“Hersendood is geen diagnose, maar een prognose” zo betoogt Arie Bos, huisarts en lid van de Adviesraad van SBO, voor een gehoor van experts. Hieronder staat zijn voordracht die hij op 5 november 2013 hield op het Symposium Donorzorg in Lemmer, tijdens een interne studiedag van Medisch Centrum Leeuwarden over ethiek rond donatie. Een betoog …
Read more

Cicero Galli Coimbra, Klinische Neuroloog, Universitair Hoogleraar, Afdeling Neurologie en Neuro-chirurgie, Universidade Federal de Sao Paulo – UNIFESP – Brazilië “Hersendood” is een levensbedreigende neurologische conditie, die in principe omkeerbaar is. Zij is grotendeels te voorkomen door het gericht en tijdige herstel van een helaas vaak niet-herkende en in principe dodelijke afname van meerdere hormonen. …
Read more

Toespraak van Opper-Rabbijn Binyomin Jacobs op het SBO-Expertseminar 20 april 2012 In de Talmoed lezen wij: “de beste der artsen/hulpverleners zullen in de hel belanden”. Wat betekent dit? Het joodse woord voor “de beste/goed” is tov. U kent wellicht de uitdrukking: een toffe jongen. Iedere letter heeft in het Hebreeuws een getallenwaarde. Het woord tov …
Read more

Top 10 lastige aspecten

oktober 16th, 2019 | Posted by admin in Geen categorie - (0 Comments)

Wat vind je lastig aan orgaandonatie? Ieder die wil, kan anoniem reageren op deze vraag via de website van Stichting Bezinning Orgaandonatie SBO (zie de rechter marge). Dit is de voorlopige top 10 aan antwoorden op deze vraag: Hersendood, het hersendoodcriterium. Of je wel dood bent. De keuze ja of nee. Pijn of geen pijn. …
Read more

Aan de Minister voor Medische Zorg Zijne Excellentie de heer mr. drs. B.J. Bruins Per e-mail Afschrift aan: Tweede Kamer – Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport   Groningen, 16 oktober 2018   Hooggeachte heer Bruins, Naar aanleiding van uw Communicatieplan Donorwet van 20 september 2018 nemen wij de vrijheid mee te denken over …
Read more

Sinds de Tweede Kamer op 13 september 2016 per abuis stemde voor wijziging van de donorwet leidden discussies hierover tot polarisatie. Ook na het akkoord van de Eerste Kamer op 13 februari 2018 krijgt het donorregister nog lange tijd historisch veel nee-registraties. Sinds twintig à dertig jaar is nee-zeggen opeens weer de trend. Hoe laat …
Read more

 • Aanbevolen

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Abele Reitsma over orgaandonatie

  Family7 interviewt Abele Reitsma over orgaandonatie in het programma Uitgelicht. Een interview voorbij ja of nee, voor of tegen: “Orgaandonatie en transplantatie vind ik heel mooi en knap, maar tegelijk onnatuurlijk.

 • Terugbelverzoek

 • Onderzoek en kennisoverdracht op basis van respect

  De Stichting Bezinning Orgaandonatie (SBO) bevordert onderzoek en kennisoverdracht inzake:

  ► sociale, psychologische, ethische, medische en juridische aspecten van orgaandonatie en transplantatie,
  ► het bewustzijn gedurende het stervensproces en de behoeftes van stervenden,
  ► het hersendoodcriterium,
  ► ervaringen van mensen die een donororgaan hebben ontvangen en
  ► ervaringen van mensen die bij leven een orgaan hebben afgestaan.

  Op basis van voortschrijdende kennis en techniek wil SBO een evenwichtig wetenschappelijk en juridisch klankbord bieden voor een periodieke herijking van de medische en maatschappelijke uitgangspunten van orgaandonatie waaronder medische protocollen, keurmerken en certificeringen en met name het hersendoodcriterium.

  SBO organiseert symposia en expertseminars om kennis en bewustwording onder zowel professionals als het publiek te vergroten.

  Uitgangspunt bij dit alles is het respect voor donoren, naaststaanden en ontvangers en hun respectievelijke materiële en immateriële behoeftes.

  In plaats van werving op basis van marketingcommunicatie, kiest SBO voor een individuele, vrije, bewuste en weloverwogen keuze van burgers op basis van evenwichtige, objectieve informatie met voldoende diepgang.

 • Categorieën